בעלי Bottom-Line, מציע דרכים לבחירת הביטוח האופטימאלי, שעשוי לדבריו לחסוך לחברה מאות אלפי שקלים ולהצילה מקריסה
מיה זרניצקי

שיפור הרווחיות במסגרת השבחת חברות הוא נושא קריטי להצלחת עסק. לא פעם אנו רואים עסקים שמתנהלים תוך חוסר תשומת לב לנושא וכשנזכרים יכול להיות מאוחר מדי.
"עסק חייב להתנהל בצורה קפדנית", אומר הבעלים של
Bottom-Line העוסקת בהשבחת חברות, "הבעיה היא שכאשר העסק מתחיל לדמם ולעבוד בצורה לא יעילה אנו לא תמיד רואים זאת וכשמגלים את הבעיה צריך להיכנס לטיפול אינטנסיבי".
אם תרצו זה כמעט כמו הגוף שלנו. פצע פנימי או דימום פנימי שלא מטופל ולא מזוהה בהקדם יכול להתפתח לסיבוך לא נעים.

עבד בעבר בחברות, כמו אמדוקס וקומברס. בקומברס הוא שימש כדירקטור, מנהל ההתייעלות, מנהל הסיכונים וכמבקר הפנים של החברה וכ=CFO של אזור אמריקה הלטינית. הוא מאמין שנושא ההתייעלות והשבחת החברות אינו נחלתן היחידה של חברות גדולות, אלא גם של עסקים קטנים ובינוניים.

ניהול הסיכונים והביטוח בחברה הוא נושא מהותי שניהל נכון שלו יכול לסייע בהשבחת חברות, משני טעמים:
חסכון כספי בעלות הגבוהה של הביטוח וכמובן הגנה מפני קטסטרופות.

"ניהול הסיכונים והביטוח עלולים לגרום לנפילה של חברה באופן מיידי אם לא מטופלים כראוי",
אומר שלומי אחלאו, העלים של Bottom-Line, העוסקת בהשבחת חברות.
"חברה אשר אין לה פוליסת ביטוח של Business Interruption (סיכונים עסקיים), עלולה
להגיע במקרה של אירוע דרמטי כמו שריפת רצפת הייצור, לחדלות פירעון והפסקת פעילות.
מפרט את נושא הביטוח בחברה, המורכב מהערכת הסיכון, ניסוח הפוליסה, גובה ההשתתפות העצמית ובדיקת תביעות עבר.

הסיכון אמור לקבוע את הכיסוי הביטוחי שנרכוש. על החברה לאמוד את הסיכונים השונים, לעיתים גם כאלו המכוסים בפוליסות קיימות וגם נושאים אשר נובעים משינוי הפעילות, למשל גידול בפעילות העסקית.

ניסוח הפוליסה אף הוא חשוב מאוד. יש לבדוק אם הסיכון שרצינו לכסות אכן מבוטח, לבדוק את תוקף הפוליסה ואת הנושאים שהפוליסה אינה מכסה.

ההשתתפות העצמית היא פרמטר חשוב ביותר.

בבחינת פוליסת ביטוח משווים לעיתים את הפרמיות שמציע כל מבטח, חברת ביטוח או ברוקר אך כמעט ולא נותנים את הדעת על ההשתתפות העצמית, שבינה לבין הפרמיה יש מתאם גבוה: ככל שההשתתפות העצמית גבוהה יותר כך הפרמיה יורדת.

מעבר לעלות של ההשתתפות העצמית, יש צורך לקבוע השתתפות עצמית שתתאים לכל סיכון וסיכון , על פי שקלול של הסכום שהחברה מוכנה לקבל על עצמה במקרה אירוע ביטוחי, אירועי ביטוח מהעבר וסה"כ הסיכון.

יש לנהל תהליך חשיבה עמוק לפני ההחלטה על ההשתתפות העצמית, ובטח לא להתייחס להצעת המבטח כנושא סגור בפני משא ומתן.

בבחינת נושא התביעות יש להתייחס לשתי סוגיות:

אחת היא האים היו אירועים ביטוחיים אשר לא תבענו? אם תבענו, האים תבענו את הצד הנכון [הצד שגרם לנזק]? או ישירות את חברת הביטוח.

האחרת האים מיצינו את התביעה וקיבלנו את כל הכסף?

להגדיל את ההכנסות מתביעות

1. נושא התביעות – נושא התביעות מחולק לשני חלקים:

4.1 האים היו אירועים ביטוחיים אשר לא תבענו? אם תבענו, האים תבענו את הצד הנכון [הצד שגרם לנזק]? או ישירות את חברת הביטוח.

4.2 האים מיצינו את התביעה וקיבלנו את כל הכסף?

מהו הקשר להשבחת חברות?

נושא השבחה החברות קשר באופן מובהק גם לנושא ניהול הסיכונים והביטוחים
פוטנציאל ההשבחה קשור לעלויות (הפרמיות), להכנסות (מיצוי התביעות)
לדוגמא:
הגדלת הכנסות הפירמה מתביעות, לעיתים נושא התביעות לא מטופל בצורה יעילה, לפעמים כלל לא תובעים עבור אירוע ביטוחי מסיבות שונות, וישנם מקרים שתובעים אך לא את הצד הנכון.

אתה יכול לתת דוגמאות?
לדוגמא, תביעות פתוחות מול מבטחים או צדדים שלישיים לעיתים לא מטופלים בצורה אופטימאלית במקרה הטוב או לא מטופלים כלל במקרה הגרוע, מדוע?
בד"כ גם בחברות גדולות פונקצית ניהול הסיכונים לא קיימת ו/או עוסקת בתחומים רבים לרבות ניהול סיכונים וביטוח, גם אם כן עניין התביעות לא נראה כלפי חוץ, כלפי הממונים ו/או הנהלת החברה.
לכן יש אפשרות די פשוטה 'לגרור רגליים' ולא לטפל או לטפל מאוחר מידי לאחר התיישנות או החלפת חברת ביטוח.
את הבעיה ניתן לפתור במספר דרכים:
דרך המדידה, וכי אם העובד לא נמדד על מימוש פוטנציאל התביעות הוא ברוב המקרים לא יטפל בהם כלל.
ישנה בעיה של הפרדה בין עיקר לטפל הרי ברוב החברות על מנת לאשר הוצאה של 100$ לעיתים צרכים אישור מנכ"ל, אבל בהחלטות הרות גורל של לעיתים מיליוני דולרים די באישור של עובד זוטר יחסית.
למשל ההחלטה לגבי פוליסת ביטוח אחת או אחרת נלקחת ברוב המקרים ע"י איש הביטוח של החברה וברוב המקרים נשארים עם המבטח של שנה שעברה מטעמי נוחות או "חסד נעורים" על תביעה שטופלה בצורה 'הוגנת' ע"י חברת הביטוח.

דוגמא לתביעה שלא טופלה כראוי?

בעניין הטיפול ההוגן יש רבות לומר ארחיב בנקודה אחת:
לדוגמא קרה אירוע ביטוחי בביטוח הMarine , סחורות בהעברה.
לדוגמא נפגעה מערכת ששווייה M5$ לאחר האירוע החברה תבעה את חברת הביטוח שלה בנזק ולבסוף, לאחר חודשים של תכתובות ודיונים קיבלו את הכסף בניכוי השתתפות עצמית.
האירוע המצוין לעיל מראה אירוע ביטוחי לכאורה פשוט אך במקרה הזה ההתנהלות יכלה להיות אפקטיבית הרבה יותר, נפרט כדלהלן:
כאשר המערכת יצאה מרצפת הייצור האחריות עברה לחברת שילוח שאחראית למערכת מרצפת הייצור ועד לשדה התעופה, משדה התעופה בנמל המוצא (ישראל) ועד מדינת היעד אחראית למערכת חברת התעופה, ובמדינת היעד משדה התעופה ועד ללקוח אחראי על המערכת המשלח המקומי.
כך שהאחריות על המערכת לא הייתה בידי המפעל ולכן לא היה צריך להפעיל את פוליסת הביטוח של החברה אלא היה צריך לתבוע את גורמי הביניים, המשלח המקומי במקרה זה.
דוח הרווח וההפסד של האירוע:
החברה קיבלה את סכום הביטוח אך תשלם על כך בבאים:
1. השתתפות העצמית באירוע הביטוחי
2. עלייה משמעותית בפרמיית הביטוח בזמן חידוש הפוליסה, שהרי אין העדר תביעות שלעיתים גורם להורדת הפרמיה, או לפחות לכך שהפרמיה תישאר בשיעור דומה.
"בגלל התנהלות הזו, החברה קיבלה את סכום הביטוח אך שילמה השתתפות העצמית, ועוד תשלם בפרמיה שתעלה בזמן חידוש הפוליסה ותאלץ לוותר על סעיף ההשתתפות ברווחים (profit commission (במועד החידוש, המקנה לחברה הנחה משמעותית בפרמייה כאשר אין תביעות בשנה החולפת.
התנהלות נכונה יותר במקרה זה הייתה חוסכת לחברה מאות אלפי דולרים.

כיצד ניתן לשפר את הערך העבודה בתחום הביטוח?

"יש צורך לבנות תהליכי עבודה בנוגע לחידוש פוליסות ביטוח, תביעות ביטוח ורענון פוליסות. יש להביא בחשבון פרמטרים כלכליים שונים בהתאם לצורכי החברה.
נושא התביעות גם צריך להיות מגובה בתהליכים (לעיתים חוצי ארגון בחברות גדולות) הנוהל צריך להיות מובנה ומטרתו היא מיצוי התביעות בצורה האופטימאלית לחברה ".
"נושא התביעות צריך להיות מגובה בתהליכים (לעיתים חוצי ארגון בחברות גדולות), על הנוהל להיות מובנה ומטרתו היא מיצוי התביעות בצורה אופטימאלית לחברה.
"על הנוהל לכלול מספר נקודות:
את מי תובעים? חברת הביטוח, ספק, לקוח.
לוחות הזמנים לפתיחת תביעה.
אחריות על כל שלב בתהליך –תפעול, חברת ביטוח, מנהל סיכונים .
עירוב גורמים חיצוניים-שמאי, יועץ ביטוח.

מה לגבי חידוש פוליסות?
לפני חידוש פוליסות ביטוח יש לבנות תהליך נאות,due process
אשר יבחן את הסיכונים הנדרשים לביטוח; אומדן כמותי של כל סיכון וסיכון, קיימים וצפויים על כל היבטי החברה, רכוש, ביטוח דירקטוריונים, Marine סחורות בהעברה, ביטוחים שונים אחרים.

כמו כן יש לבדוק חפיפות בין ביטוחים שונים; ההשתתפות העצמית שהחברה מוכנה לקבל על עצמה בכל סיכון וסיכון; תביעות פתוחות; שירות הברוקר/סוכן הביטוח והמבטח עצמו.
את הסיכונים יש לאמוד על פי שווי סיכון היום ושינוי צפוי במהלך השנה הקרובה ולעיתים שנים הקרובות.
יש לציין כי המופיע בכתבה אינו מתאים לכל חברה ומהווה חלק קטן מנושא הביטוחים וניהול הסיכונים בחרה על מנת לקבל מידע מעמיק יותר ולהתאימו לחברה עצמה יש לפנות לגורם מקצועי בתחום ניהול הסיכונים

Leave a comment