כך ניתן להפחית את עלויות המימון (ריביות ועמלות תפעוליות) העמלות לבנקים ומוסדות פיננסיים באופן משמעותי. בפרויקטים שבוצעו:

נחסכו לחברות מאות אלפי שקלים בתשלומי עמלות שונות

התמחות מיוחדת חברות בניה-עמלות לווי, ערבויות חוק מכר אי ניצול אשראי ועמלת הקצאת אשראי

הטמעת מודל קבלת החלטות בעת המשא ומתן מול הבנקים וחברות הביטוח

עלויות המרה (ממט"ח למטבע מקומי וההפך) ירדו במעלה מ- 90% ונחסכו סכומים של מאות אלפי $ לשנה

הוטמעו תזרימי מזומנים ששימשו ככלי ניהולי עיקרי לניהול פיננסי ולעבודה מול הבנקים

תוצאות התהליך בפרויקטים שבוצעו:

הטמעת תהליך יעיל להפחתת ערבויות על פי חוק מכר וביטולם בזמן המהיר ביותר

הקטנת המרווחים הפיננסיים-מינימיזציה של הוצאות ריבית ומקסימיזציה של הכנסות ריבית

שיפור יחס אובליגו ביטחונות

בדיקת טעויות תיקונן ומניעתן בחיובים שונים לרבות ריבית הלוואות

כלי בקרה אשר יוודאו כי השיפור יישאר לאורך זמן

לדוגמא: חברה אחזקות ביקשה לבדוק את נושא עמלות הבנקים

תוצאת הפרויקט הייתה חיסכון של כ400,000 ₪ רק בעמלות.

נחסכו סכומי כסף גבוהים גם כן, בסעיפים אחרים, לרבות פיקדונות והלוואות

לדוגמא: לחברת בניה:

תוצאת הפרויקט הייתה חיסכון של כ2,000,000 ₪ רק בעמלות

הוטמע תהליך יעיל להפחתת ערבויות על פי חוק מכר וביטולם בזמן המהיר ביותר

לדוגמא: לחברת היי טק רב לאומית:

נחסכו מעל 90% מעמלת המרת מט"ח בסך של 400,000 $ לשנה עבור המרות מט"ח