כך ניתן להפחית את התשלומים הישירים והנלווים לחברות הליסינג והדלק

בפרויקטים שבוצעו:

נחסכו לחברות מאות שקלים לרכב לחודש, מאות אלפי ₪ בשנה

הוטמעה מערכת בקרה על השימושים והחיובים

תוצאות התהליך:

התאמת צרכי החברה לסוגי הרכבים

התאמת צרכי החברה לחברת הליסינג

התאמת חוזי הליסינג והתנאים המסחריים לתקציב

מחיר הדלק ירד

צריכת הדלק האפקטיבית לרכב פחתה משמעותית

הוטמעו אמצעי בקרה אשר מוודאים כי השיפור יישאר לאורך זמן